Özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir.

Deniz seviyesinde olan Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, göl, ormanlar, yalancı maki toplulukları, kıyı kumulları, deniz kıyısı kayalıkları, sulak çayırlar, ağaçlandırma sahaları, tarım alanları ve yerleşim birimlerinden oluşmaktadır. Alan, içerisinde zenginlik ve çeşitlilik içeren bir çok ekosistemin bulunması sebebiyle 1987 yılında Tabiatı Koruma Alanı olarak ayrılmış, 1991 yılında da I. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Alana ismin veren Sarıkum Gölü tektonik hareketler sonucu oluşmuş çukur alanlar üzerinde yer alır. Göl eski bir körfez ve bu körfeze akan derelerin önünün, karayel rüzgarlarının hareketlendirdiği kıyı kumullarınca kapatılması sonucu oluşmuş bir lagün gölüdür. Halen 25-30 metrelik bir boğazla denize bağlantısı vardır. Göl ortalama 102 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Alan birçok nadir bitki türü için önemlidir. Alanda yapılan araştırmalarda 97 familya, 328 cins, 522 tür ve 6 takson tespit edilmiştir. Bunların 14 tanesi endemiktir. Endemiklerin içinde yer aldığı 26 tür ise Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kriterlerine göre Korumada Öncelikli Tehdit Altındaki Türlerdendir. Sarıkum Gölü çok sayıda kışı geçiren su kuşunu barındırması sebebiyle Önemli Kuş Alanı (ÖKA) olarak da belirlenen bir alandır. Alanda 233 adet kuş türü tespit edilmiştir. Bunların dışında diğer hayvan çeşitleri yönünden de oldukça zengin bir yerdir. Alanda çok sayıda sürüngen, böcek ve kelebek çeşidi ile yaban domuzu, çakal, tilki, sansar, sincap, karaca gibi yabani hayvanları görmemiz mümkündür.

 

 

Kaynak: http://www.sinopmuzesi.gov.tr/

Size Neler Sunar?
  • Sinop
  • Kuşlar
  • Merkez
  • Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı
  • Göl
  • Doğa Turizmi

Firma Bilgileri

Telefon Numarası (0312) 207 50 00
İnternet Sitesi http://www.sinopmuzesi.gov.tr/
Görüntüleme Sayısı 944 Görüntüleme

Aktif İş İlanlarıHarita Konumu

sinop kız öğrenci yurdu sinop kız yurdu arslan pansiyon sinop