Diogenes (MÖ 413-324)
 
Gazi Çelebi (?-1322)
 
İbrahim Bey (? - ?)
 
Celalettin Beyazıt (Kötürüm Beyazıt) (? - 1385)
 
Sinoplu Mümin (Hekim)
 
Sarı Saltuk (1210 - 1290)
 
Îsfendiyar Bey (? - 1440)
 
İbrahim Bey 2 (? - 1443)
 
Kızıl Ahmet Bey (Cemaleddin)
 
Seydi Ali Reis (? - 1562)
 
Elmas Mehmet Paşa (1661 - 1697)
 
Ömer Şifaî Dede (? - 1746)
 
Rüştü Paşa (Mütercim)
 
Tayyareci Nuri Bey
 
Prof. Salih Zeki (1864 - 1921)
 
Mehmet Şerif Bey (Avcıoğlu) (1845 - 1929)
 
Hasan Fehmi (1867 - 1933)
 
Dr. Rıza Nur (30.08.1878 - 08.09.1942)
 
Yusuf Kemal Tengirşenk (1879 - 1969)
 
Şevket Bey (Peker) (1880 - 1936)
 
Kemalettin Sami Paşa (1884 - 1934)
 
Cevdet Kerim İncedayı (1893 - 1951)
 
Ferit Dikmen (1900 - 1973)
 
Ahmet Muhip Dıranas (1908 - 1980)
 
Dr. Muhit Tümerkan (1906 - 1977)