ÜYELİK ŞARTLARI

1.   Sinopuretiyor.com sitesinde üyelik tamamen ücretsizdir. Sinop Üretiyor Ekibi, site ile ilgili uygulamalarda değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir. İleriye dönük reklam planlamalarını saklı tutar.

2.   Sinopuretiyor.com üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler, firmaları adına üye olabilir. Sinop Üretiyor programı, gerçek olmayan kişilere veya firmalara yönelik bir program değildir.

3.   Sinopuretiyor.com'da veritabanı sorunlarına yol açtığı için hiçbir şartta üyelik silme işlemi yapılmamaktadır, dileyenler talep edip üyeliklerini kapattırabilirler. Üye veri paylaşım tercihlerini web-sitesi veya call-center üzerinden değiştirebileceği gibi talebini Sinop Üretiyor’un yazılı ve eposta iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri Sinop Üretiyor’un hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından Sinop Üretiyor faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir.

4.   İnternet sitemizde firma eklemeden önce arama yapmak, firma bilgilerini doğru girmek ve girilen verilerin tüm gerçekliği tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Aynı firmayı birden fazla eklemeniz durumunda sonraki eklenen firmalar onaylanmaz. Bilgilerin değişmesi durumunda, bu durumu kullanıcı Sinop Üretiyor’a derhal bildirmekle sorumludur. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan kullanıcı sorumludur.

5.   Sinop Üretiyor üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, haberlerden dolayı Sinop Üretiyor sorumlu tutulamaz. Virüs, trojan gibi başka bilgisayarlara sızmayı sağlayan ya da zarar verebilecek dosyalar paylaşmak yasaktır. Paylaşılan dosya ve bilgilerin içeriğinin tüm yasalara uygun olması kullanıcının sorumluluğundadır.

6.   Firma eklerken doğru kategoriyi seçmek kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış kategoriye eklenen firmalar onaylanmaz. Her firma ve ürün düzenlemesi sonucunda, yeni girişiniz incelemeye alınır, bu aşamada eski verileriniz yenilenene kadar yayından kalkar.

7.   Reddedilen bir firma girişini tekrar yapmak ilgili bölümün moderatörü ya da yöneticilerden onay alınmadığı sürece yasaktır. Sinop Üretiyor üzerinde kullanıcının eklediği firmayı düzenleyerek içini boşaltması, ya da firma veya ürününe ait kötü niyet içeren bir içerik yüklediğinde, art niyetli hareket kapsamında değerlendirilir ve ilgili üyenin hesabı süresiz olarak kapatılabilir.

8.   Üye Sinop Üretiyor’a bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceği, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle Sinop Üretiyor’un maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde Sinop Üretiyor üye programı kayıtlarının kesin dahil sayılacağını kabul eder.

9.   Üye, Sinop Üretiyor’a verdiği bilgileri, Ticaret Odası, iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşan kurum ve kuruluşların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanımı izni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

10.Üye, Sinop Üretiyor’a verdiği bilgileri, Ticaret Odası, iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşan kurum ve kuruluşların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanımı izni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. Sinop Üretiyor Üyelik Kurallarını Değiştirme Hakkını Saklı Tutar.  

SİNOP ÜRETİYOR ÜYELİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KULLANIMI İZNİ FORMU

Kişisel verilerinizin Sinop Üretiyor (veya "biz") tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya herhangi bir şekilde işlenmesinde işbu politika uygulanır.


Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. isminiz, mail adresiniz, telefon numaranız gibi üyelik formu doldurulurken vermiş olduğunuz veriler veya alışverişlerinize ilişkin olarak tutulan veriler bu kapsama girer.

Hangi Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işliyoruz?

Sinop Üretiyor Üye Programı'na katılırken vermiş olduğunuz bilgiler, Sinop Ticaretini geleceğe taşımak için oluşturduğumuz e-ticaret sitemizi geliştirmek, üye veri tabanımızı oluşturmak, için; web-sitemizi ziyaret ederken hakkınızda topladığımız veriler ise program çerçevesinde kullanılır. Farklı bir yolla verilerinizi topladığımız hallerde mevzuatın gerekli kıldığı hallerde sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz.


Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

Sinop Üretiyor Üye Programı'na katılırken vermiş olduğunuz bilgiler, fırsatlarımız ve desteklerimizden yararlanabilmeniz, ilgi alanlarınızın belirlenerek tarafınıza ilgilenebileceğiz ürünlerin sunulabilmesi için kullanılır. Yine ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak amacıyla hangi ürünler ve/veya ürün gruplarından, hangi urun gruplarıyla ilgilendiğiniz gibi bilgiler toplanabilir.


Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Düzenlediğimiz projeler çerçevesinde kişisel verileriniz iş ortaklarımızla paylaşılabilir. iş ortaklarımız tarafından sunulan ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ile desteklerin belirlenmesi ve bunlardan haberdar olmanız amacıyla kişisel verileriniz bu kişilerle paylaşabilir. İş ortakları ve güncel olarak devam eden destekler hakkında www.sinoptso.org.tr web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Bunun haricinde verileriniz;

- mevzuat gereği resmi makamlarla veya birleşme, varlık satışı ve benzeri işlemler sebebiyle işlemi tarafı olan kimselerle,

- faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarıyla,

- pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları düzenlemek amacıyla bu konuda bizlere destek olan üçüncü kişilerle,

- Üyebilgileri, kurul ortaklarıyla paylaşılabilir.


Üyeliğin Sona Erdirilmesi çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10 (on) gün önceden bildirerek Sinop Üretiyor Programı Koşullarını bütün hükümleri saklı kalmak kaydı ile feshedebilir ve üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz. Fesih bildirimi tarafımıza ulaştıktan sonra onaylanmasının akabinde tarafınıza elektronik iletilerin gönderilmesine son verilecektir.


Üyeliğiniz sona erdiğinde, aksine beyanınız olmadıkça bilgileriniz işbu politika çerçevesinde işlenmeye devam edilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmeniz halinde program süresine ilişkin tüm bilgiler silinecektir.

BİLGİLERINIZE ERİŞME, DEĞİŞTİRME VE İMHA TALEPLERİ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

• kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

• topladığı bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

• bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

• eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini isteyebilir,

• bilgilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini isteyebilir

• otomatik analiz aleyhinize bir sonuç doğuruyorsa, itiraz edebilirsiniz,

• hukuka aykırı olarak işleme halinde zarara uğramanız söz konusu olursa zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.13 f.1 gereğince yazılı olmalıdır.

KULLANIM POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bu politika zaman zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler sitemizden görülebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ İZİN

Sinop Üretiyor üye Programı Koşullarında yer alan tüm koşullar dahil olmak üzere dikkatle okuduğumu, içerisindeki tüm hükümleri anlayarak özgür irademle kabul ettiğimi, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi ve bu bilgilerin, alışveriş ve kişisel iletişim bilgilerimin bu politika şartları dahilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakatim olduğunu beyan ediyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Sinop Ticaret Odası, Genç Girişimciler Kurulu ve Sinop Üretiyor Ekibi tarafından her türlü, ürün tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amaçları ile aşağıda belirtilen tarafıma ait iletişim adresine, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak, ticari elektronik ileti gönderilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine, bu maddenin içeriğini okuyarak ve anlayarak, serbest ve hür irademle izin ve onay verdiğimi, kabul ederim.

 

 

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, başvuru formunu kullanarak bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

E-posta: [email protected]
İletişim adresi: Yeni Mah. Atatürk Cad. Dizdaroğlu Sok. No:5 Sinop

Telefon numarası:  0368 261 18 06